Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

در این مجموعه به ارائه قانون مالیات بر ارزش افزوده به همراه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های با اهمیت و مرتبط با هر یک از مواد قانون به صورت طبقه‌بندی شده و برمبنای تاریخ از ابتدای اجرای این نظام مالیاتی 1/07/1387 لغایت پایان سال 1391 پرداخته شده است.

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی