Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

در این کتاب سعی شده است بخش های مهمی از فن آوری جدیددر حوزه موتورهای دیزل با کنترل الکترونیکی EDS و سنسورهای مختلف ،مدارهای IC ،سیستم های کنترل آرامش موتور ،سیستم کنترل سرعت خودرو و.... که مورد نیاز تعمیرکاران و پمپ سازان است ،آورده شده است.شایان ذکر است که اثرفوق بصورت تصویری و رنگی در بیست و پنج فصل تهیه و تدوین شده است که بخشی از این فصول عبارتند از: 1-تاریخچه موتور دیزل 2-اساس کار موتور دیزل 3-موتور های چهازمانه و دوزمانه 4-آشنایی با مفاهیم مهندسی موتور 5-آشنایی با سوخت خودروها 6- دستگاه های سوخت رسانی و ......

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی