Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

در این اثر انسان ها انگار واقعی اند زیرا گفتارشان متناسب و در خور حرکات و رفتار در شخصیت بازیگری شان می باشد، که این منش ها حتی با آنچه که از ذهن آنها می گذرد نیز، تطابق دارد واژه ها، اصطلاحات و ضرب المثل ها بر حسب موقعیت طبقاتی و قشری بیان می گردد: کشیش، مزدور، کلفت، مادر، قاضی، مردم فقیر ... این هماهنگی، رفتار آدم ها را کاملا واقعی جلوه گر می سازد. ... تمام نیکی ها و خوبی ها را، از آن افتادگان و ساده ها می داند. در حالی که زور و ستم گری را به قدرتمندان نسبت می دهد. این کتاب شاهکار ادبی ایتالیا به 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده و جز منابع آموزشی در زمینه تدریس ادبیات در مدارس ایتالیا است.

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی