Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

پیش دانشگاهی - علوم تجربی

پیش دانشگاهی - علوم تجربی

*بررسی و طبقه‌بندی دقیق پرسش‌های چهار گزینه‌ای کنکورهای سراسری، آزاد داخل و خارج از کشور تا سال 91 با پاسخ‌های کاملا تشریحی

*بررسی صدها پرسش چهار گزینه‌ای تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی

*بررسی کلیه تمرین‌های کتاب درسی در قالب پرسش‌های چهارگزینه ای با پاسخ‌های کاملا تشریحی

*ارائه و بیان درسنامه های جامع و متعدد برای آموزش دقیق مفاهیم و نکات کتاب درسی

*آزمون‌هاي ويژه براي دانش‌آموزان سخت‌كوش

*با پوشش تمامي مباحث مرتبط با كتاب‌هاي رياضيات 2 و 3

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی