Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

فنی مهندسی>نقشه برداری و راهسازی

فهرست کتاب ها

----

مرجعی کامل جهت آموزش کار با GPS دوفرکانسه ، آموزش نرم افزار Map source و آموزش کار با GPS های دستی و نحوه محاسبات آن بطور کامل همراه با عکس آورده شده است.

  • ۴۰۰۰۰ ریا لقیمت:


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی