Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

علوم پزشکی>پرستاری

فهرست کتاب ها

DVD 1: The Upper Extremity DVD 2: The Lower Extremity DVD 3: The Trunk DVDs 4 and 5: The Head and Neck, Parts 1 and 2 DVD 6: The Internal Organs

  • ۲۹۲۰۰۰ ریا لقیمت:

----

كتاب طب سوزني يك كتاب راهنماي مقدماتي طب سوزني منحصر به فرد است كه براي اولين بار دانش غربي را با مفاهيم سنتي چين پيوند مي دهد. مولفان برجسته كتاب پروفسور گابريل ستاكس ، پروفسور بروس پومرانز و پرفسور بريان برمن نتايج بيش از 500 مقاله تحقيقي انجام شده در زمينه طب سوزني را به همراه تجربيات و نقطه نظرهاي تحليلي و كاربردي ارزشمند خود در اين كتاب آورده اند. ناشر : انتشارات تيمورزاده - نشر طبيب شمارگان: 1000 جلد

  • ۴۹۵۰۰ ریا لقیمت:

 

 

ناشر: انتشارات تيمورزاده- نشر طبيب شمارگان: 2000

  • 9500 ریا لقیمت:


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی