Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

علوم پزشکی>داروسازی

فهرست کتاب ها

مجموعه پرسش هاي تفكيكي دوره 34 آزمون جامع علوم پايه داروسازي با پاسخ هاي تشريحي و ذكر منابع به تفكيك ( شهريور 1389)

  • ۱۹۵۰۰ ریا لقیمت:

----

ناشر: انتشارات تيمورزاده - نشر طبيب نسخه ديجيتالي - 2 جلدي همراه با CD تصاوير

  • 992000 ریا لقیمت:

 

 

----

  • ۲۹۵۰۰ ریا لقیمت:

----

مروري كاربردي بر دارو و درمان در داروخانه، قابل استفاده براي كليه گروه هاي پزشكي و كاركنان داروخانه ها، كليه علاقمندان به مصرف منطقي دارو ها و مخصوصا دانشجويان داروسازي

  • ۷۹۵۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

  • ۲۵۰۰۰ ریا لقیمت:

ديژيتالي 3 جلدي

  • ۱۹۹۲۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

۱۷۸ پرسش دوره ۳۵ آزمون جامع علوم پايه داروسازي با پاسخ هاي تشريحي- اسفند ۸۹ ( جلد ۲۳) ناشر : انتشارات تيمورزاده - نشر طبيب شمارگان: ۱۵۰۰ جلد

  • ۲۴۵۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

معرفی 6 نفر از بزرگان دکترای داروسازی

  • ۴۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی