Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

مدیریت، مالی، بازرگانی

فهرست کتاب ها

----

  • ۶۵۰۰۰ ریا لقیمت:

----

  • ۸۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

تعریفی از ارزش و قیمت و...

  • ۳۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

  • ۲۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

  • ۵۰۰۰۰ ریا لقیمت:

دکتر محمد حسن زاده

  • ۲۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

دکتر نصرت ریاحی نیا

  • ۴۵۰۰۰ ریا لقیمت:

ليلا پورآقاسي

نويسنده‌ي اين كتاب مايك موريسون در يك داستان مهيج و تأثيرگذار پرده از حقايق تازه‌ي مديريت و رهبري بر‌مي‌دارد، در اين كتاب نويسنده با ياداوري اينكه خدمت به ديگران در رأس اهميت قرار دارد؛ به تشريح يك وظيفه‌ي اجتماعي و انساني حياتي پرداخته است. شايسته است اين كتاب توسط همه ي كساني كه در جايگاه " مديريت و رهبري" قرار دارند مطالعه شود؛ چه آنها كه در آغاز راه هستند و چه آن ها كه بر مسندكار حرفه اي تكيه زده اند.

  • ۳۳۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

  • ۸۰۰۰۰ ریا لقیمت:

مامک بهادرزاده

  • ریا لقیمت:

 

 


 

۱ ۲ ۳ [صفحه بعد]

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی