Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

علوم انسانی>زبان های خارجی

فهرست کتاب ها

----

انگلیسی برای آموزش (انگلیسی)

  • ۱۷۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

موضوع: در اين بسته که جهت آموزش جمله سازي ( پرسش و پاسخ ) مي باشد، مخاطب دغدغه فراگرفتن واژه را ندارد؛ چون در سه بسته واژه، تمامي واژه ها را آموخته و فقط سرعت ساختن پرسش و پاسخ را بالا مي برد. بازي اين بسته با بسته هاي ديگر ( واژه ) متفاوت است. همراه با شرایط ویژه مخصوص مدارس و موسسات آموزشی.

  • ۸۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

موضوع: تي پي کارت/ کارت هاي بازي- آموزشي به زبان فرانسه/ جهت آموزش ( همراه با کارت بازي ) واژه هاي زبان فرانسه + VCD در سه بسته I/ II/ III / مورد تاييد دفتر برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش گروه سني: براي همه سنين، مطابق با سطح زبان به خصوص تا سوم راهنمايي با توجه به سن زبان آموز يا مخاطب روش بازي و استفاده از آن متفاوت خواهد بود. اين سه بسته به بسته چهارم يعني OUI OU NONختم خواهد شد. اين بسته ها شامل: - 96 کارت - دستور بازي - برگه شمارش امتياز - CD خلاقيت: بسته بندي TP داراي ويژگي هاي خاصي است. در صورتي که تمايل به شناخت آنها داريد، در انتشارات او منتظر شما خواهيم بود. همراه با شرایط ویژه مخصوص مدارس و موسسات آموزشی.

  • ۸۵۰۰۰ ریا لقیمت:

----

موضوع: تي پي کارت/ کارت هاي بازي- آموزشي به زبان انگليسي/ جهت آموزش ( همراه با کارت بازي ) واژه هاي زبان انگليسي + VCD در سه بسته I/ II/ III / مورد تاييد دفتر برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش گروه سني: براي همه سنين، مطابق با سطح زبان به خصوص تا سوم راهنمايي با توجه به سن زبان آموز يا مخاطب روش بازي و استفاده از آن متفاوت خواهد بود. اين سه بسته به بسته چهارم يعني TP- Yes or No ختم خواهد شد. اين بسته ها شامل: - 96 کارت - دستور بازي - برگه شمارش امتياز - CD خلاقيت: بسته بندي TP داراي ويژگي هاي خاصي است. در صورتي که تمايل به شناخت آنها داريد، در انتشارات او منتظر شما خواهيم بود. همراه با شرایط ویژه مخصوص مدارس و موسسات آموزشی.

  • ۸۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

جمشيد نوايي

  • ۳۵۰۰۰ ریا لقیمت:


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی