Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

نشر مرکز

فهرست کتاب ها

مهدی سحابی

گریخته

« آلبرتين خانم رفتند» وه كه رنج آدمي در روان شناسي چه اندازه از خود روان شناسي ماهرتر است.... اين ضربۀ جسماني را كه چنين جدايي اي بر دل مي كوبد، و با قدرت ضبط وحشتناكي كه بدن آدمي دارد درد را چيزي معاصر با همۀ دوره هايي از زندگي مان مي كند كه در آنها رنج كشيده ايم.

  • ۱۴۰۰۰۰ ریا لقیمت:

جلال ستاری

جامعه شناسی تئاتر

«جامعه شناسي تئاتر» از مهم ترين آثاري است که در حوزه تئاتر خلق شده و یک اثر بی‌نظیر است و تا کنون همانند آن را نداشته‌ایم. نویسنده در این کتاب می‌خواهد بگوید که آرمان تئاتر چیست.

"ژان دو وینیو" متخصص جامعه‌شناسی درام است. او در این کتاب مطرح می‌کند که تئاتر برای این پدید آمده است تا به مردم نوید آزادی بدهد، نه اینکه برگردان اوضاع زمانه باشد. او این موضوع را از یونان باستان تا امروز بررسی کرده است.

  • ۳۹۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

محسن بایرام نژاد

عكاسی و سینما

هدف از تالیف این کتاب ، آشنا کردن مخاطبان غیرمتخصص با فنون عکاسی و جهت دادن به تفکر هنرجویان این رشته است و همان‌طور که از عنوان مشخص است مطالب کتاب به این دو رسانه مهم و ارتباط‌ها میان آن‌ها می‌پردازد

این اثر تلاشی اندک در باب موضوعی وسیع است. از این رو دایرة‌المعارف جامعی نیست و هدف از نوشتن آن فراهم آوردن بستری برای تفکر درباره رابطه متقابل و عمیقِ میان عکاسی و سینما و همچنین تفاوت‌های بنیادین میان آن‌هاست. بی‌شک در مطالب کتاب، تاریخ نیز وجود دارد، اما هدف اصلی کتاب نه تاریخ نگاری؛ بلکه رویکردی بنیادی به این موضوع بوده است.

  • ۸۹۰۰۰ ریا لقیمت:

----

روی ماه خداوند را ببوس

"روی ماه خداوند را ببوس" داستان یونس، دانشجوی دکترای پژوهشگری اجتماعی است که در گیرودار کامل کردن پایان نامه اش درباره ی تحلیل جامعه شناسانه علل خودکشی دکتر پارسا، بازگشت دوستش مهرداد از آمریکا و روابط متلاطم با نامزدش سایه که او هم در حال تحقیق برای اتمام پابان نامه کارشناسی ارشدش در باره مکالمات خداوند و موسی است، به وجود خدا شک می کند. در این میان علیرضا، دوست مشترک یونس و مهرداد است و یونس سوالهای سختی که به ذهنش می رسد و جوابی برای آنها نمی یابد را از او می پرسد. هر چند اغلب اوقات قانع نمی شود ولی در پاسخ سوالاتش چیزی می شنود که بی اندازه لذت می برد.

"... خیلی سعی کرد تا همه چیز رو بفهمه، اما نتونست. سعی کرد به کمک فیزیک و ریاضیات و حتی فلسفه همه چیز رو اندازه بگیره اما ناگهان دریافت که در هستی چیزهایی هست که با ابزارهای او نمی شه اون ها رو اندازه گرفت یا فهمید. پس گیج شد و فرو رفت..."

  • ۴۹۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی