Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

شیرازه

فهرست کتاب ها

ابراهیم اسکافی

آمار

  • ۶۵۰۰۰ ریا لقیمت:

محمد مالجو

دگرگونی بزرگ

دگرگونی بزرگ آنگونه که کارل پولانی در این کتاب توضیح می‌دهد، آن دگرگونی مفردی است که پیش از آنکه در عمل باعث دگرگونی‌های بزرگی شود که بخش اعظم کتاب به شرح و توضیح آن اختصاص دارد، در اندیشه به وجود آمد. آن دگرگونی مفرد، چیزی نیست مگر جدا کردن یا همان منفک کردن مقوله اقتصاد از سایر مقولات اجتماعی. بخش مهمی از کتاب دگرگونی بزرگ شرح و بسط مصائبی است که این طرز تفکر به جامعه و بیش از هر جای دیگری در زادگاهش انگلستان وارد آورد، و همچنین توضیح تلاش‌های عبثی که برای مهار تبعات منفیِ آن صورت گرفت. به این اعتبار، کتاب دگرگونی بزرگ شرح چگونگیِ تخلیه شدن توان تمامی نهادهای دموکراتیک در حوزه سیاست و صنعت به دلیل پذیرفتن و اجرایی کردن تفکری است که بر لزوم تفکیک اقتصاد از جامعه و وادار کردن سایر حوزه‌های فعالیت اجتماعی بشر به گردن گذاشتن به الزامات آن بود.

  • ۲۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

منوچهر صبوري‌كاشاني

راه سوم بازسازي سوسيال دموكراسي

آنتونی گیدنز جامعه‏شناس مشهور انگلیسی بر این نظر است که پایان جهان دو قطبی حکومت‏ها را به بازبینی و بازاندیشی منابع مشروعیت‏شان دعوت می‏کند. برای این منظور است که او متفکران را فرا می‏خواند تا "راه سومی" را که نه نو لیبرالیسم است ونه سوسیالیسم دولت رفاه، تدوین کنند. گیدنز که به وجود تفاوت میان چپ و راست معتقد است، بر این نظر می‏باشد که سوسیال دموکراسی می‏تواند مناسب‏ترین ظرف سیاسی برای پیشبرد سیاست "راه سوم" که خطوط اصلی‏اش در این کتاب توضیح داده شده است، به شمار آید. جهانی شدن که خود یکی از دلایل گیدنز برا باز کردن بحث "راه سوم" است، باعث می‏شود راه‏حل‏هایی که او مطرح می‏کند، از مرزهای کشورهای غربی فراتر رفته و بتوانند به منزلة مباحثی جهانی مورد توجه علاقمندان در سایر کشورها نیز قرارگیرند.

  • ۴۰۰۰۰ ریا لقیمت:

تاریخ اندیشه جدید ایرانی سفرنامة ایرانیان به فرنگ دفتراول

ایرانیان سفرنامه نویس در دو قرن پیش با دنياي جديدي رويارو شدند که به کلي با دنيا و سرزمين آنان متفاوت بود. عمق تفاوت و فاصله به حدي بود که اينان جز شگفتي و اعجاب از اين دنياي نو واکنش و سخني نمي‌‌توانستند داشته‌باشند. آن دنياي جديدي که شورمندانه، کنجکاوانه و با حوصله‌اي عجيب گزارش‌ مي‌دادند، چنان پرجلال و شکوه و متنوع و متکثر بود که قدرت تحرير و توان نوشتن را به گفتة خودشان از آنها ستانده بود... رفاه و امنيت بسيار بالا، توانايي تکنيکي و نظم و آبادي شهرها، آزادي مردم و قانوني که کسي چه بزرگ و کوچک حق تخطي از آن ندارد و آراستگی زنان که تصويري غير بهشت روي زمين را پيش رويشان نمي‌آورد، همه و همه جز «حيرت اندر حيرت» حال و روزشان نبود. اينان باتصويري که از آن سرزمين مي‌آوردند براي نخستين بار امکان و توان ديدن چهره خود را در آينة غربي فراهم نمودند. اين تصاوير به مثابة «آينه» امکان چشم گشودن و کشف خود در سياهي و ظلام عصر انحطاط و سقوط بود.

  • ۳۸۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

گرجستان در گذر تاريخ

  • ۵۵۰۰۰ ریا لقیمت:

----

از جنبش تا نظریة اجتماعی

می‏توان ظهور هویت جمعی زنان و متعاقب آن شکل‏گیری فمینیسم را در غرب، محصول تعارضات ناشی از کارکرد نظام اقتصادی سرمایه‏داری، گفتار تجدد و دولت لیبرال دانست. تحولات فمینیسم در طول زمان، حاکی از آن است که نمی‏توان آن را پدیده‏ای واحد، یکپارچه و ثابت انگاشت، تعاملات میان جنبش زنان و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و گفتارها و جنبش‏های مختلف از یک سو و پویای‏های درونی جنبش از سوی دیگر به امواج سه‏گانة فمینیسم شکل داده‏اند. فمینیسم در دوره‏ای عملاً به جنبش حق رأی زنان محدود شد، در مرحله‏ای در راه تغییر کم و بیش بنیادی روابط موجود جنسیتی عمل می‏کرد و سپس به سمت تولید نظریة اجتماعی سوق پیدا کرد. اکنون نیز با به رسمیت شناختن تفاوت‏های میان زنان، به شکل جنبش‏های کوچک، محلی و خاص، و تکثر در نظریه پردازی فمینیستی نمود پیدا می‏کند و بخشی از آن نیز عملاً در جریان اصلی اجتماعی سیاسی جوامع غربی جذب شده است

  • 95000 ریا لقیمت:

 

 

----

  • ۱۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

کامران سپهران

  • ۴۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

ابراهیم اسکا فی

  • ۵۵۰۰۰ ریا لقیمت:

ابراهیم اسکا فی

هوش مصنوعی

  • ۵۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ [صفحه بعد]

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی