Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

طاهر

فهرست کتاب ها

----

بیژن و منیژه

 داستانی است از شاهنامه فردوسی که به زبان ساده و روان بیان شده است.

  • ۱۵۰۰۰ ریا لقیمت:

مرتضی جانگه

بچه های دنیا جلد اول

 پرنده ای که با سفرهایش به کشورهای مختلف جهان مثل: (ایران، آفریقا، ایتالیا، عربستان، فرانسه، آلاسکا و مصر) سعی در آشنا کردن کودکان با فرهنگ  وآداب و رسوم کشورهاست.

  • ۱۱۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

کوروش‎

  • ۱۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

امام حسین (ع)‎

  • ۴۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

مفاخر و مشاهیر ایران‎

هدف از این کتاب آشنایی مردم با فرهیختگان و اسطوره های ملی ایران وشامل سیزده قرن تحولات سیاسی، اجتماعی و اختراعات و اکتشافات دانشمندان میباشد.

  • ۴۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

داستان های هزار و یک شب - سفر های سند باد‎

هزار و یک شب مجموعه داستانی جذاب و شیرین است که ویژگی های اخلاقی و باورها را در خود جا داده است که نسل نوجوان را با مطالعه آن پیوندی استوار با نیاکان گذشته برقرار میکند هزارو یک شب امیزه ای از دنیای گذشته چندین ملت شرقی به ویژه قوم آریایی ساکن در ایران است مشاهیر و مفاخر گذشته در این سرزمین با فکر واندیشه توشه ای گرانبها برای نسل های آینده آفریده اند.

  • ۱۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

بوستان و گلستان سعدی‎

  • ۱۲۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

داستان های مولوی

داستان های مولوی (کمیک استریپ)

  • ۱۸۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

راز سیمرغ

راز سیمرغ، مقتبس از منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

  • ۲۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

مثنوی مولوی ج1

مجموعه داستان های مقبس بر مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان 1390

  • ۱۷۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


 

۱ ۲ [صفحه بعد]

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی