Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

فهرست کتاب ها

----

معرفي استانهاي كشور با تمام ويژگي‌ها با زبان شعر براي گروه سني دوره ابتدايي

  • ۵۰۰۰ ریا لقیمت:

مژگان قشقايي‌پور

طعم شیرین زندگی

مخاطبين اين كتاب با راهكارهاي غلبه بر غم و اندوه و افسردگي و مهار آنها آشنا مي‌شوند و يكي از نكات تأكيدي اين كتاب تعاطي و داشتن ارتباط با گروه خويشاوندان و دوستان و ايجاد روابط گرم و صميمي با آنهاست كه موجب آرامش روح و روان شده و زاويه نگاه اينگونه افراد را به زندگي تغيير ذاذه و موجب حضور پررنگ‌تر و ملموس تر آنها در جامعه مي گردد.

  • ۳۳۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

فائزه لواساني

بهترين هاي سوپ جوجه براي روح

اين كتاب مجموعه‌اي منتخب از 26 داستان كوتاه انگيزشي است كه حس تلاش و پويايي و اميد به زندگي را در انسان تقويت نموده و با ويژگي دو زبانه بودن به آنها كه به يادگيري زبان انگليسي بها مي‌دهنذ كمك مي‌كند.

  • ۲۵۰۰۰ ریا لقیمت:

آهاي بچه‌ي باهوش، ايمني نشه فراموش

آشنايي با مسائل ايمني با زبان شعر براي كودكان دوره‌ي ابتدايي و پيش دبستاني

  • ۶۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

سيري در ساختار داستان

آشنايي با مباني تئوري داستان به منظور نگارش داستان در اين كتاب موضاعاتي چون طرح داستاني، توصيف_ لحظه پردازي، گفتگو، شخصيت پردازي . ديگر عناصر داستان مورد بحث قرار گرفته است.

  • ۱۸۰۰۰ ریا لقیمت:

محبوبه رمضان زاده- الهه كاهاني

شهر اشكال هندسي

شهر اشكال هندسي زمينه اي بسيار خوب راي شناخت و تقويت تخيل و خلاقيت كودكان و حتي نوجوانان است؛ زيرا يكي از ويژگي‌هاي اصلي هندسه، ايجاد توانايي تجسم است،كل فعل و انفعالات طبيعي در فضاي هندسي صورت مي گيرد و شكل هندسي دارند، بنابراين هندسهبه نوعي مي‌تواند زبان علوممختلف باشد و در شهر اشكال هندسي نه تنها به اين مقوله پرداخته شده، بلكه قدرت و نورانيت را نشان مي دهد و چرخش دايره نمادي از چرخش زمين به دور خورشيد است.

  • ۱۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

----

دلاور ايل قاجار

در اين كتاب فراز و نشيب هايي از زندگي عباس ميرزا قاجار به رشته‌ي تحرير در امده است.

  • ۲۰۰۰۰ ریا لقیمت:

حواس ما يه نعمته، خداي خوب داده به ما

آشنايي با حواس پنج گانه با زبان شعر براي دانش‌آموزان مقطع دبستان و پيش دبستاني

  • ۷۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 

وژگان قشقايي پور

با مطالعه اين كتاب كه ارائه‌ي 21 گام براي رسيدن به آرامش دروني است مي توانيدكنترل و هدايت خود را در شرايط دشوار و بحراني به دست بگيريد و به آرامش دروني برسيد.

  • ۴۰۰۰۰ ریا لقیمت:

----

كبوتر‌ها هم آرزو دارند

مجموعه داستان نوجوان: ماكبوتر ها در ين جا روي يك قسمت از بهشت خدا آشيانه داريم و زندگي مي كنيم. بال هاي ما، نه از آفتاب مشرق زمين، بلكه از گنبد هاي زيباي آقاي ماست كه به ما لطف دارد و ما در پناه او هستيم. اين جا هر روز هزاران مسافر، مانند پروانه دور امام مي‌چرخند، گاهي آنقدر شلوغ مي‌شود كه ما حتي صداي بال زدن و بغبغوي خودمان را هم نمي شنويم.

  • ۱۵۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


 

۱ ۲ ۳ [صفحه بعد]

My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای آمـوزشـی

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی