Online Bookshop  |  Buy Books Online - Textbook Specialists - The Co-op
عرضه محصولات فرهنگی ، برگزار کننده نمایشگاه های کتاب در مدارس ، ادارات، سازمان ها

بازی و سرگرمی

بازی فواید بسیار دارد که می‌توان آن‌ها را به اختصار در سه بخش بیان کرد.
۱) جسمانی
۲) عقلانی
۳) اجتماعی و عاطفی
بازی به طور عام و بازی های پرورشی به طور خاص در کودکان از اهميت ويژه ای برخوردار است . بسياری از والدين می پندارند که بازی تنها با هدف گذراندن وقت برای کودک و ايجاد سر گرمی برای او طرح ريزی می شود . در صورتی که می توان گفت سهم عظيمی از هويت و تجارب کودک دراین بازی ها کسب می شود .
کودک در بازی نقش های مختلف را تجربه می کند و خود را در شخصيت های متفاوت با وظايف خاص آن تجسم می کند . حتی در تخيل خود با دوستان خيالی خود ارتباط برقرار می کند و هر گونه وقايع محيطی را در ارتباطات خيالی خود تجربه می کند .
احترام به تخيلات کودک و همراه شدن با احساسات او به نوعی احترام به شخصيت اوست. کودک در اين هم احساسی ها هويت و خود پنداره خود را شکل می دهد و در صورت احساس ارزشمندی تخيلات خود ، در مورد شخصيت و نفس خويش احساس ارزش می کند.

فهرست محصولات

The Concise Human Body Book: An Illustrated Guide to Its Structure, Function and Disorders cover

درجه دشواری: سخت

گروه سنی: بالای 13 سال

طول: 37 سانتی متر عرض: 12.8 سانتی متر ارتفاع: 36 سانتی متر

  • ۲۰۰۰۰۰ ریا لقیمت:

 

 


My Profile

پـروفـایـل مـن

آیتم های سبد خرید شما:

x

Edit Items
Offers & Promotions on Books and

کتـاب هـای عمـران و معمـاری

خبـرگـذاری هـا

آنتـی ویـروس

سایت کتاب های خارجی